ပံ့ပိုးပေးသူများစာရင်း

ပံ့ပိုးပေးသူတစ်ဦးချင်းရဲ့ အရောင်းအဝယ်စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ထည့်ဝင်ငွေရဲ့ ဆန်းစစ်ချက်တွေ ပိုမိုကြည့်ချင်ပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကလိုင်းရင့်အဖြစ် ဒီမှာ မှတ်ပုံတင်ပါ။